Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Jätteistä energiaksi ja hyödykkeiksi Intiassa; päästöihin puuttuen ja kaasua unohtamatta - Suomen suurlähetystö, New Delhi : Team Finland

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, New Delhi

E-3, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India
Puh. +91-11-4149 7500, S-posti: sanomat.nde@formin.fi
Suomi | English | Svenska | facebook | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 30.4.2018

Jätteistä energiaksi ja hyödykkeiksi Intiassa; päästöihin puuttuen ja kaasua unohtamatta

Intia kehittyy ja se edellyttää rakenteellisia uudistuksia: lisää energiaa (erityisesti uusiutuvaa), energian varastointia ja sähköistä liikennettä. Typpi- ja rikkipäästöjen vähentäminen on myös Intian hallituksen ohjelmassa. Kiertotalous ja erityisesti erilaisten jätteiden hyödyntäminen energiatuotannossa ovat Intian prioriteettejä. Silti myös energiaomavaraisutta kehitetään, joka tarkoittaa panostusta intialaisen hiilen ja kaasun tuotantoon.

Jätteistä energiaksi ja hyödykkeiksi

Yhdyskunta- ja hiilenpesujäte

Jätteen energiakäytön mahdollistavat kaupalliset hankkeet (maatalous-, yhdyskunta- ja hiilenpesujäte) sekä näihin liittyvät kestävän maatalouden ratkaisut (lannoitteet ja maanparannus) ovat yksi lupaavimpia alueita Suomi – Intia kauppasuhteiden kehittämisessä. Suomalaisyritysten teknologia on tunnettua ja näyttöjä sen toimivuudesta on ympäri maailman.

Vastaavasti Intiassa valtionyhtiö NTPC panostaa yhdyskuntajätteen prosessointiin jätteenpolttolaitoksissa, joita on suunnitteilla jopa sata kappaletta hyödyntämään kaupunkien lajittelematonta jätettä. Lisäksi mittava intialainen hiilikaivos- ja hiilivoimalaverkosto edellyttää ennen pitkää hiilenpesujätteen hyödyntämiseen perustuvaa voimalaitosratkaisua ja tuhkan kierrättämistä sementti-, tienrakennus- ja muun teollisuuden ja maatalouden tarpeisiin.

NTPC:n merkittävin voimalaitos Dadrissa Uttar Pradeshin osavaltiossa toimii pilottina Intian pyrkimyksille lisätä pelletoidun maatalouden biomassan polttoa voimalaitoksissa. Ensimmäinen vaihe toteutettaneen 5 – 10 prosentin sekoitussuhteella nykyisissä pulverisoidun hiilen kattiloissa, joita uusittaessa korkeamman biomassa-suhteen mahdollistavat ratkaisut tulevat kyseeseen.

Biomassaa voidaan hyödyntää myös tekstiilikuitujen, biopohjaisten kemikaalien ja bioetanolin valmistukseen, ja sillä olisi Intiassa valtavaa potentiaalia, ja silloin yhteistyöverkosto laajenee myös muihin valtionyhtiöihin ja yksityisiin toimijoihin. On kuitenkin huomioitava näiden hankkeiden edellyttävän sen verran laajaa raaka-aineen toimitusketjua, että ainoastaan suurimmilla intialaisyrityksillä riittää siihen kapasiteettia.

Maanviljely

Maanviljely on tehotonta, ja myös maitokarjan tuotantomäärät ovat alhaisia. Biomassan polttaminen pelloilla tai ruuanlaitossa aiheuttaa ilmanlaatu- ja terveyshaittoja, ja pellot ovat ravinneköyhiä ja eikä karja saa kunnollista rehua.

Maaseudun kiertotalous ravinteiden kierrätyksen, maanparannuksen, biomassan hyödyntämisen (energia, lannoitteet ja kotitaloudet) sekä viljelykasvien monimuotoisuuden ja oikean kastelun osalta voisi kehittää kylien tuottavuutta, ympäristöystävällisyyttä ja nostaa maanviljelijöiden elintasoa.

Intialaisittain kalliit, mutta välttämättömät energiapoliittiset ratkaisut

Päästöjen kontrollointi, uusiutuvan energian integrointi ja varastointi sekä sähköinen liikenne

Uusiutuvan energian lisääminen verkkoon edellyttää tarvetta sähköntuotannon vaihteluiden tasapainottamiseen joko energiavarastoinnin tai nopeasti reagoivien voimalaitosten kautta. Sähköisen liikenteen lisääntyminen on selviö, mutta se osaltaan luo painetta entistä suuremmalle sähkön varastointikapasiteetille latausasemaverkoston tukena. Samalla voimalaitosten päästöjä on jo päätetty vähentää ja erityisesti rikinpoisto on myös intialaisten prioriteettejä, vaikka se edellyttääkin yrityksiltä lisäinvestointeja. Kaikki nämä osa-alueet antavat mahdollisuuksia suomalaisyrityksille ja niiden teknologiaviennille.

Kaasu ja LNG

Intialaisviranomaiset ovat myös kiinnostuneita kotimaisen kaasun laajemmasta hyödyntämisestä energiatuotannossa. Se vähentäisi tuontiriippuvuutta ja parantaisi työllisyyttä. Kaasuratkaisut soveltuisivat varsinkin häiriöttömän sähköntuotannon edellyttämiin laitoksiin, kuten datakeskukset ja teollisuus. Samoin LNG – ekosysteemi kehittyy, mutta se edellyttää teknologiakumppanuutta esim. suomalaisyritysten kanssa.

Tulosta

Päivitetty 18.5.2018


© Suomen suurlähetystö, New Delhi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot