Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Assamin osavaltion mahdollisuuksista energia- ja biotaloussektoreilla - Suomen suurlähetystö, New Delhi : Team Finland

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, New Delhi

E-3, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India
Puh. +91-11-4149 7500, S-posti: sanomat.nde@formin.fi
Suomi | English | Svenska | facebook | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 27.9.2018

Assamin osavaltion mahdollisuuksista energia- ja biotaloussektoreilla

Levottomana, eristyksissä olevana ja kehittymättömänä pidetty Assamin osavaltio Intian koillisosassa hakee kasvua biopohjaisista polttoaineista ja kaasusta.

Runsaat kaasu- ja biomassavarannot sekä paikallisen hiilen korkea rikkipitoisuus luovat kysyntää myös suomalaiselle, haastavissa olosuhteissa toimivalle teknologialle.

Kehityspankkien rahoitus mahdollistaa teknologian laadun, päästövähennysten ja elinkaarikustannusten huomioimisen suoraan hintakilpailuun verrattuna. Se osaltaan vahvistaa suomalaisyritysten asemaa, mutta kapasiteetin ja toimeenpanokyvyn tulee yrityksillä silti olla vahvaa.

Assam on perinteisesti ollut yksi Intian alkuperäisistä omista hallintoalueistaan jo ennen maan itsenäistymistä tai jopa ennen brittihallinnon aikaa. Vastaavasti alueella on nähty rajojen siirtämistä, uusien luomista ja eri ryhmittymien väkivaltaisiakin itsenäistymispyrkimyksiä kautta modernin historian.

Assam on luonnonvaroiltaan rikas osavaltio, joka tuottaa 40 prosenttia Intian teestä, 15 prosenttia raakaöljystä, 12 prosenttia bensiinistä ja lisäksi mittavassa määrin maakaasua. Silti alue on huomattavasti köyhempää ja kehittymättömämpää muuhun Intiaan verrattuna. Vaikka maatalous on vihreän, monimuotoisen ja kasvuolosuhteiltaan suotuisan Assamin pääelinkeino, on se edelleen tehotonta, koneistamatonta ja kärsii lisäksi vuotuisista ravinteita huuhtovista tulvista.

Assamin talouskasvu ja työllisyys ovat olleet selkeästi Intian keskiarvon alapuolella, mutta viime vuosina tässä on nähty positiivisia merkkejä. Kiistatta Assamin kehitystä hidastanut seikka ovat olleet sisäiset levottomuudet ja eri väestöryhmien väliset jännitteet. Tämä yhdistettynä suljettuun talouteen on pitänyt ulkomaiset investoijat poissa.

Suomalaisesta näkökulmasta Assamissa voidaan identifioida seuraavia mielenkiintoisia kehityskulkuja:

  1. Alueen luontaisesti mittavien hiilinielujen kestävä kehittäminen, ml. kaupallinen maa- ja metsätalous.

  2. Em. perustuva matalaenergiaisen biomassan potentiaalisesti erittäin mittava hyödyntäminen biokaasun ja -polttoaineiden sekä biopohjaisten ravinteiden ja materiaalien (ml. paperi ja tekstiilit) valmistukseen (huomioiden haasteet raaka-ainelogistiikassa ja kustannuksissa).

  3. Kehitysrahoituslaitosten mukanaolo hankkeissa luo Intian koillisosassa monipuolisemmat mahdollisuudet urakkasopimuksille verrattuna suureen osaan muualla maassa hintakilpailutuksella toteutettuja julkisia hankkeita.

Suomalaisyritysten tulevaisuuden mahdollisuudet Assamissa painottuvat energiaan. Osavaltion energiatuotannosta 50 prosenttia tulee maakaasusta, 31 prosenttia vesivoimasta, 18 prosenttia hiilestä ja vain yksi prosentti uusiutuvasta energiasta. Assam tavoittelee energiaomavaraisuutta, ja siinä sekä kaasun että uusiutuvien energialähteiden osuus tulee olemaan keskeisessä asemassa.

Yritysten riskienhallinnassa Assamin tilanne on kuitenkin edelleen haastava. Tämä edellyttää yrityksiltä jatkossakin tarkkaa harkintaa, tiivistä projektijohtamista ja hyviä viranomaissuhteita projektien onnistumiseksi. Assam on kuitenkin syytä pitää riittävän kapasiteetin omaavien yritysten kartalla.

Tulosta

Päivitetty 27.9.2018


© Suomen suurlähetystö, New Delhi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot