Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Intiassa kaasun asema liikennepolttoaineena säilyy vahvana - Suomen suurlähetystö, New Delhi : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, New Delhi

E-3, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India
Puh. +91-11-4149 7500, S-posti: sanomat.nde@formin.fi
Suomi | English | Svenska | facebook | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 27.9.2018

Intiassa kaasun asema liikennepolttoaineena säilyy vahvana

Kaasupohjaisten liikennepolttoaineiden käyttö Intiassa jatkuu vielä pitkään ja kehittyy vaiheittain vähäpäästöisempään suuntaan. Raakaöljyn hinnan noustessa kaasun kotimaisuus ja hinta ovat nousseet ympäristötekijöitä keskeisemmäksi. Sähköautojen leviämisen hitaus lisää panostuksia seuraavan sukupolven kaasuratkaisujen kehittämiseen. Vedyn vaiheittainen lisääminen, biometaanin tuotanto ja LNG:n hyödyntäminen ovat tällä hetkellä ajankohtaisia.

Myös Intiassa on pyritty ympäristösyistä lisäämään sähköautojen leviämistä. Samoin tuontiöljyriippuvaisuuden vähentämiseksi kotimaista biopolttoainetuotantoa on haluttu kehittää. Näiden molempien suhteen hallituksen pyrkimykset ovat kunnianhimoisia, mutta todellista edistymistä on vielä tapahtunut hyvin vähän.

Intian ajoneuvoliikenne perustuu edelleen bensiinin ja dieselin sekä enenevässä määrin paineistetun maakaasun CNG:n käyttöön. Kaasun käyttäjäryhmänä on erityisesti julkinen liikenne: bussit, taksit ja ns. ”kolmipyöräiset” eli auto-rickshat. Pääosa CNG:stä valmistetaan maakaasusta, jossa kotimaisen tuotannon osuus on merkittävä. Bio-CNG:n käytölle ei sinänsä ole estettä, mutta biometaanin tuotanto on niin vähäistä, että sen varaan ei polttoainejakelua voi vielä rakentaa.

Intiassa maakaasusta valmistetun CNG:n käyttö ei vähennä merkittävästi hiilidioksidipäästöjä tai ole ratkaisu kaupunkien ilmanlaatuongelmaan, mutta öljyn tuonnin aiheuttamaan kauppataseen alijäämään se on yksi pieni osa tasapainottavia ratkaisuja. Kaasun käyttöä liikennepolttoaineena kehitetään vähäpäästöisempään ja tehokkaampaan suuntaan. Viime aikoina valtionyhtiö Indian Oil on pilotoinut kolmea eri ratkaisua: LNG:n käyttöä busseissa, bio-CNG:n tuotannon lisäämistä sekä uusimpana CNG:n rikastamista vedyllä.

LNG-vaihtoehto on todettu liian kalliiksi, ja sillä ei toistaiseksi ole tulevaisuutta ainakaan julkisen liikenteen polttoaineena. Biokaasulaitoksia sitä vastoin on perustettu, mutta toistaiseksi niiden kapasiteetti on liian pieni vaikuttaakseen maakaasun hallitsevaan asemaan CNG:n valmistuksessa. Tämä voi kuitenkin ajan myötä muuttua, mikäli biokaasun metaaniosuutta saadaan nostettua ja biopohjaisen raaka-aineen logistiikkaketjua kehitettyä.

Viimeisimmät Indian Oilin tutkimukset ja pilotit vedyn lisäämisestä kompressoituun maakaasuun ovat olleet rohkaisevia. Tavoitteena pidetään 18 prosentin vetypitoisuutta, jolloin raskaiden ajoneuvojen moottoreihin tarvittavat muutokset ovat vähäisiä, mutta teholisäys ja päästövähennykset (jopa 70 % CO2-lasku) merkittäviä. Kustannustehokkuuden lisäämiseksi ja valmistusprosessin turvallisuusriskien vähentämiseksi Indian Oil on kehittänyt ns. Compact Reforming Process” – metodin vedyn irrottamiseksi maakaasusta ja edelleen lisäämiseksi kaasuun kompressiovaiheessa pitoisuuden nostamiseksi. Tässä metodissa vältetään korkean paineen ja erillisten varastointitilojen tarve vedyn käsittelyssä. H-CNG:n valmistus on silti edelleen kalliimpaa kuin tavanomaisen CNG:n, joten prosessia tulee kehittää tai luoda muita kannustimia polttoaineen käytettävyyden mahdollistamiseksi julkista liikennettä laajemmin.

Tulosta

Päivitetty 27.9.2018


© Suomen suurlähetystö, New Delhi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot