Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Usein kysyttyä - Suomen suurlähetystö, New Delhi : Palvelut : Usein kysyttyä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, New Delhi

E-3, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India
Puh. +91-11-4149 7500, S-posti: sanomat.nde@formin.fi
Suomi | English | Svenska | facebook | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Usein kysyttyä

Ajokortti

Suomessa ajokorttiasioita hoitaa poliisi ja Intiassa voitte ottaa yhteyttä lähimpään RTO:n toimistoon (Regional Transport Office).

Suomen ajokorttihakemukset jätetään asuinkunnan poliisilaitokselle. Ajokortin kaksoiskappaletta haetaan niin ikään asuinkunnan, tai jos asuinkunta ei ole Suomessa, ajokortin myöntäneeltä poliisilaitokselta. Suurlähetystöt eivät ota vastaan ajokorttihakemuksia, mutta henkilöllisyyden toteamiseksi hakemus voidaan allekirjoittaa suurlähetystössä virkailijan edessä. Nimikirjoituksen oikeaksi todistamisesta peritään edustustossa notaaritoimitusmaksu.

Edustustoilla ei ole toimivaltaa todistaa oikeaksi suomalaisia ajokortteja. Toimivaltainen viranomainen asiassa on Liikenteen turvallisuusvirasto eli Trafi, jonka puoleen asiakkaan tulee kääntyä. Todistus ajo-oikeudesta on tilattavissa internetin kautta hakusanalla ”ajokorttiotepyyntö”. Asioiminen netissä edellyttää suomalaisia pankkitunnuksia. Ajokorttiote on saatavissa myös suoraan englanninkielisenä ja se toimitetaan myös ulkomaiseen osoitteeseen. Todistus maksaa 14 euroa. Mikäli asianosaisella ei ole suomalaisia pankkitunnuksia, on otettava erikseen yhteyttä Trafin neuvontaan puhelin 029 534 5000, kirjaamo@trafi.fi.

Kansainvälisen ajokortin voi anoa Autoliitosta.

Asevelvollisuus

Asevelvollisuus - jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta. Asevelvollisuuden suorittamiseen kuuluu varusmiespalvelus, kertausharjoitus, ylimääräinen palvelus sekä osallistuminen kutsuntaan ja palveluskelpoisuuden tarkastukseen. Asevelvollinen on palveluksessa, taikka kuuluu reserviin tai varareserviin (Asevelvollisuuslaki (AsevL 1438/2007) 2 $).

Naisten vapaaehtoinen palvelus - laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta (194/95) määrittää naisten asepalveluksen perusteet. Tarkemmat ohjeet naisten vapaaehtoiseen palvelukseen hakeutumisesta löytyvät osoitteesta www.mil.fi.

Varusmies 2017. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle 

Yhteystiedot:
Pääesikunnan henkilöstöosasto
PL 919, 00131 Helsinki, Finland
Puh. +358 2 99800
www.mil.fi

Maavoimien esikunta
PL 145, 50101 Mikkeli, Finland
Puh. +358 2 99800
www.maavoimat.fi

Siviilipalveluskeskus/ Lapinjärven koulutuskeskus
Latokartanontie 97, 07800 Lapinjärvi, Finland
Puh. +358 19 530 600
Fax +358 19 530 611
info@sivarikeskus.fi
www.sivarikeskus.fi

Asianajajat Intiassa

Suurlähetystö ei voi toimia asianajajana tai oikeudellisena neuvonantajana. Asianajajaa vaativissa tilanteissa voitte kääntyä jonkin listoilla mainitun tahon puoleen.

British High Commission India: https://www.gov.uk/government/publications/india-list-of-lawyers
U.S. Embassy in India: https://in.usembassy.gov/u-s-citizen-services/local-resources-of-u-s-citizens/attorneys/

Eläimet

Tuonti Suomeen

Tietoa lemmikkieläinten tuonnista Suomeen saa Eviran verkkosivuilta. Sivuilta selviää vaatimukset EU-passista, tunnistusmerkinnästä, raivotauti- ja ekinokokkilääkityksestä sekä hyväksytyt rajanylityspaikat.

Lisätietoa
Maa- ja metsätalousministeriö
Evira

Tuonti Intiaan

Lemmikkieläinten tuonnista Intiaan saa lisätietoja:

Intian suurlähetystöstä Helsingissä:
Embassy of India
32 Kulosaarentie, 00570, Helsinki
E-Mail: amb.helsinki@mea.gov.in

Central Board of Excise and Customs, Government of India (www.cbec.gov.in/cae1-english.htm)

Eläke

Suomen eläkejärjestelmä sisältää työeläke- ja kansaneläkejärjestelmän. Suomen työansiot kerryttävät työeläkettä ja kansaneläke takaa vähimmäisturvan niille, jotka eivät saa työeläkettä tai joiden työeläke on hyvin pieni. Työeläkkeestä saa lisätietoa eläketurvakeskukselta: www.etk.fi tai www.tyoelake.fi. Kansaneläkkeestä saa lisätietoa Kansaneläkelaitoksen kansainvälisten asioiden keskuksesta.Sähköposti: inter.helsinki@kela.fi

Henkilötiedustelut

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Intiassa
 

Suomen kansalaisia koskevat henkilötiedustelut tulee osoittaa Intian keskusviranomaiselle oikeusapupyyntönä siviili- ja kaupallisissa asioissa osoitteeseen:

Department of Legal Affairs

Ministry of Law and Justice

Government of India

4th Floor, A-Wing, Shastri Bhawan

New Delhi - 110 001

INDIA

 
Intiassa on 1.2 miljardia asukasta eikä käytössä ole keskitettyä väestötietojärjestelmää. Osoitetiedustelussa henkilöstä tulisi olla koko nimen lisäksi olla tiedossa mm. syntymäaika, viimeinen tiedossa ollut osoite Intiassa, passitiedot, kuva sekä tarkka selvitys miksi tietoja pyydetään.

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Suomesta 

Virkatodistukset voi pyytää maistraatista Suomessa. Todistukset tulee pyytää sen kunnan maistraatista, missä on viimeksi ollut kirjoilla.

Maistraatti

Kansalaisneuvonta

Kansalaisneuvonta on Suomen julkisten palvelujen neuvontapiste. Palvelun tarkoituksena on auttaa kansalaisia löytämään oikea viranomainen tai sähköinen palvelu asiansa hoitamiseksi sekä vastata yleisiin kysymyksiin koskien Suomen julkisia palveluja. Yhteystiedot: www.kansalaisneuvonta.fi

Matkustusilmoitus

Matkustusilmoitus on palvelu, jossa ulkomaille matkustavat tai muuttavat suomalaiset voivat antaa matka- ja yhteystietonsa ulkoministeriölle. Hätätapauksessa tai kriisitilanteessa ulkoministeriö voi ottaa yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin. Matkustusilmoitus kannattaa tehdä erityisesti silloin, jos matkustaa riskialttiille alueelle.

Linkki palveluun: Matkustusilmoitus

Muutto Suomeen

Työministeriö on julkaissut usealla kielellä Tietoa Suomeen muuttajalle -oppaan.

Se löytyy Työ- ja elinkeinotoimiston sivuilta www.mol.fi.

http://www.expat-finland.com/index.html

Muuttotavaroiden ml. auton tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden tuonnista Suomeen ja muista tullikäytännöistä lisätietoja Suomen tullista www.tulli.fi

Notaari- ja legalisointiasiat

Suomen suurlähetystössä voi Suomen lainsäädännön mukaisesti hoitaa rajoitetusti seuraavia julkisen notaarin tehtäviä:

  • allekirjoituksen oikeaksi todistaminen
  • jäljennöksen oikeaksi todistaminen
  • todistuksen antaminen esitetyn asiakirjan sisällöstä
  • antaa esitetyn selvityksen perusteella elossaolotodistus tai todistus asiantilasta
  • todistaa edustuston toimipiirin viranomaisen allekirjoitus  (legalisointi Bangladeshissä, Sri Lankassa, Malediiveillä ja Bhutanissa annettuihin asiakirjoihin, Intian osalta riittää ns. Haagin apostilla -todistus)


Lisätietoa: Palvelut  > Notaari- ja laillistamisasiat

Osoitteenmuutos

Kun muutat ulkomailla, osoitteenmuutoksesta tulee ilmoittaa maistraatille. Ilmoituksen voi tehdä kolmella eri tavalla: lähettämällä viestin osoitteeseen address@maistratti.fi

Sähköisesti Suomi.fi -palvelussa tai allaolevan linkin lomakkeella

Täytetyn lomakkeen voit lähettää  suoraan omalle maistraatille tai lomakkeessa olevaan osoitteeseen.  Sen voi toimittaa myös New Delhin suurlähetystöön.

HUOM! Muutettaessa Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen, ole yhteydessä suoraan Maistraattiin

Osoitetiedustelut Suomessa

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi kysyä ao. asuinpaikkakunnan seurakunnasta tai maistraatista. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, voi asiaa tiedustella Helsingin Maistraatista . 
Suomen väestörekisterikeskuksen maksulliset palvelunumerot Suomesta soitettaessa: virkatodistustilaukset 0100 4395, osoitepalvelu 0600 01000, sukuselvitykset 0108 09898

Väestörekisterikeskuksen Internet-sivuilta löytyy myös maistraattien tiedot lääneittäin.

Rahalähetykset

Intiassa ollessaan voi pyytää omaistaan tai tuttavaansa lähettämään rahalähetyksen esim. Western UnioninForexin tai Moneygramin välityksellä.

Lisätietoja
Western Union
Forex
Moneygram

Rikostaustaote

Mikäli työnantaja tai lupaviranomainen vaatii esitettäväksi selvitystä rikostaustasta Suomesta, on rikosrekisteristä mahdollista antaa rikostaustaote. Rikostaustaote on mahdollista antaa vain henkilölle itselleen ja ote on tarkoitettu vain esimerkiksi työnantajan nähtäväksi.

Ote Suomesta tulee tilata oikeusrekisterikeskuksen kautta: Oikeusrekisterikeskus.


Intiassa vastaava rikostaustaote (Police clearance certificate) on mahdollista pyytää asuinpaikkakunnan paikalliselta poliisilta.  Intian ulkopuolella olevien tulee ottaa yhteyttä lähimpään Intian suurlähetystöön / konsulaattiin.

Tulli

Katso lisätietoa Tullin verkkosivuilta.
Suomen Tullin tietopalvelu (esim. Suomesta viennin rajoitukset)
Tullin neuvonta, puh. +358 20 690 600.

Intian tullin kotisivut http://cbec.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-act/formatted-htmls/cs-rules-idx tarjoaa lisätietoa yrityksille sekä yksityisille matkaajille.

Verotus

Tietoa Suomen verotusjärjestelmästä löytyy verohallinnon verkkosivuilta.

Vihkiminen

Ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat on selvitettävä vihkijältä. Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen tarvitsee todistuksen Suomen kansalaisen oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä. Intiassa asuva saa todistuksen sen paikkakunnan maistraatista / seurakunnasta, missä hän viimeksi oli Suomessa kirjoilla. Todistukseen tulee samalla pyytää maistraatista apostille tai asiakirja tulee laillistaa Suomen ulkoasiainministeriössä.

Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä siinä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti.

Suomen kansalaisen tulee Intiassa itse huolehtia siitä, että Intiassa solmittu avioliitto rekisteröidään myös Suomessa. Sen voi tehdä joko suurlähetystön välityksellä tai itse siihen maistraattiin, jossa asianomainen asui viimeksi Suomessa (Kts. ohjeet rekisteröinnistä: väestörekisteri - avioliitto).

Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä.

Lisätietoa:
Palvelut > Notaari – ja legalisointiasiat
Palvelut > Väestötietoilmoitukset

Väestörekisteri

Väestörekisterikeskus pitää yllä rekisteriä kaikista Suomen kansalaisista. Väestörekisterikeskukseen on rekisteröity sekä Suomessa että ulkomailla (poissaolevina) asuvat Suomen kansalaiset. Lain mukaan väestötietojärjestelmään merkittävät tiedot tulee myös ulkomailla oleskelevan osalta pitää ajan tasalla, olkoonpa oleskelu ulkomailla tilapäistä tai pysyvää. Laki edellyttää henkilöltä itseltään tiettyä aktiivisuutta rekisteritietojen antamisessa.

Lisätietoa: Palvelut  > Väestötietoilmoitukset
Väestörekisterikeskus

Yksityisposti sekä pankkiasiat

Edustusto ei välitä eikä ota vastaan yksityishenkilöille osoitettua postia turvallisuussyistä. Muun muassa maistraattien todistukset, pankkien sekä eläkelaitosten asiakirjat lähetetään suoraan kyseiselle henkilölle. Suurlähetystö voi ainoastaan tunnistaa henkilöllisyyden uutta pankki- tai luottokorttia varten. Toimenpide on maksullinen.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 21.11.2017


© Suomen suurlähetystö, New Delhi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot